Vrácení řidičského oprávnění

Z důvodu:

- ztráty zdravotní způsobilosti

- ztráty odborné způsobilosti

- po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

- dosažení 12 bodů (oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění)

K vrácení řidičského oprávnění je zapotřebí:

- žádost o řidičské oprávnění

- posudek o zdravotní způsobilosti (né starší 30 dnů)

- dopravně psychologické vyšetření

- výpis z evidenční karty řidiče (vyhotoven obcí s rozšířenou působností NE Czech Point)

- rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

Po absolvování odborné způsobilosti musí žadatel požádat o vrácení ŘO obec s rozšířenou působností dle trvalého pobytu.

CENÍK

ceny včetně DPH 21%

Skupiny řidičského oprávnění
B, AM 3.000,-
+ A1,A2,A 2.500,-
+ C 2.000,-
+ B+E,C+E,D+E 1.000,-
+ T 2.000,-
+ D 2.500,-

ceny jednotlivých skupin se sčítají