Skupina T

traktor

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení:

traktorů a pracovních strojů samojízdných; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo

Věk: od 17 let

Výuka:

3 hodiny : výuka předpisů o provozu vozidel

3 hodiny : výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina : výuku zdravotnické přípravy

1 hodina : opakování a přezkoušení

Výcvik:

18 hodin : výcvik v řízení vozidla

4 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška je rozdělena do 2 částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - test na počítači - e-testy

zkouška z praktické jízdy