Skupiny

Věková hranice a omezení skupin

AM od 15 let - motocykl

motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

1.dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšující 50cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
2.tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšující 50cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
3.čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšující 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

A1 od 16 let - motocykl

1.lehké motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125cm3 
2.tříkolová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

A2 od 18 let - motocykl

motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnost nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

A od 24 let - motocykl

1.motocykly s postaním vozíkem nebo bez něj

2.tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW (postačuje 21 let)

3.v případě rozšíření z A2, dva roky praxe, věková hranice snížena na 20 let

B1 od 17 let - osobní automobil

motorová vozidla do 550 kg do 45 km/h nebo nad 50 cm3

B od 18 let - osobní automobil

motorová vozidla do 3500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojen přívěs o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, největší povolená hmotnost soupravy nesmí převýšit 3.500 kg

B+E od 18 let - přívěs za osobní automobil

přípojné vozidlo nad 750 kg k osobnímu automobilu do 3,5t

T od 17 let- traktor

traktory a samojízdné pracovní stroje

C1 od 18 let - nákladní automobil

motorová vozidla nad 3500 kg do 7500 kg

C od 21 let - nákladní automobil

motorová vozidla nad 3500 kg

C+E od 21 let - přívěs, návěs za nákldní automobil

přípojné vozidlo nad 750kg k nákladnímu automobilu nad 3,5t

D od 24 let- autobus

autobus s 8 místy k sezení kromě místa řidiče