Pravidelné školení 35 hod

Od 1.8.2011 nabyla účinnosti novela zákona 247/2000 Sb., která přinesla zásadní změnu v oblasti získání Profesního průkazu řidičeu tzv. „vstupního školení“.

Již neplatí skutečnost, že každý, kdo hodlá získat Profesní průkaz, musí absolvovat vstupní školení v rozsahu 140 hod a úspěšně se podrobit zkoušce na PC v rozsahu 80-ti otázek. Toto, tzv. vstupní školení je samozřejmě finančně velmi náročná záležitost právě s ohledem na jeho rozsah.

Změna, kterou novela zákona přinesla, je v tom, že držitel řidičského oprávnění sk. C, příp. C+E, který jej získal před 10.9.2009 již nemusí absolvovat vstupní školení v plném rozsahu a složit zkoušku, ale pouze jen školení v rozsahu 35 hod teorie bez žádné zkoušky, jedná se jen o školení. Upozorňujeme, že toto se vztahuje jen na řidiče, kteří byli držiteli příslušné skupiny ŘO před 10.9.2009.

Podobně to je i u držitelů skupiny D, příp. D+E který získal danou skupinu před 10.9.2008.

Pro ty z Vás, kterých se to týká a potřebujete Profesní průkaz např. pro návrat k práci řidiče, připravujeme kurz v našem akreditovaném středisku na ulici Minská 37.

Pro další informace kontaktujte kancelář. 

Tel.: 731 506 666

Cena: 6000,-Kč včetně DPH

PŘIHLÁŠKA DO KURZU