Pravidelné školení

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny nebo podskupiny.
Maximální počet účastníků na školení je 20 osob.
Pravidelné školení probíhá formou výuky, není zakončeno zkouškou.
Pro přihlášení na školení je potřeba vyplnit žádost do kurzu pravidelného školení, po vyplnění zaslat e-mailem, poštou či odevzdat osobně do kanceláře.
Zde je vzor vyplnění žádosti. Prosím o úplné vyplnění (vypsat telefon i e-mail).
Na termín zkoušky je potřeba se nahlásit 6 pracovních dní před termínem školení.

 

Po absolvování pravidelného školení dostane každý účastník potvrzení o absolvování školení.
Pokud nejsou termíny školení vypsané na internetu, kontaktujte kanceláře autoškoly, tel.: 731 506 666.
Ministerstvo dopravy ČR vydalo Stanovisko ke lhůtám pravidelného školení řidičů, které si můžete zde stáhnout.