Profesní školení řidičů

Profesní školení řidičů se dělí do dvou skupin:

- pravidelné školení řidičů (7 hod, 35 hod)

- vstupní školní řidičů (45 hod, 140 hod, 185 hod a 280 hod)

 

Pravidelné školení řidičů

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení.

Pravidelné školení řidičů v rozsahu 7 hod

Držitelé platného dokladu osvědčení profesní způsobilosti řidiče se zúčastní pravidelného školení  v celkovém rozsahu 35 hod do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Pravidelné školení řidičů v rozsahu 35 hod

Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hod.

Obdobně platí i pro řidiče, kteří dosud nebili držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

Vstupní školení

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky je získání a prohloubení znalostí.

 

Vstupní školení v rozsahu 45 hod

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu.

 

Vstupní školení v rozsahu 140 hod

Školení v základním rozsahu 140 hodin je pro řidiče, kteří jsou držitelé řidičského oprávnění skupin nebo podskupin C1, C1+E, C, C+E starší 21 let nebo D1, D1+E, D, D+E starší 24 let.

Vstupní školení v rozsahu 185 hod

Školení v rozšířeném rozsahu je pro řidiče, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupin nebo podskupin C1, C1+E, C, C+E a D1, D1+E, D, D+E starší 24 let.

Vstupní školení v rozsahu 280 hod

Školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin je pro řidiče, kteří jsou držitelé řidičského oprávnění skupin nebo podskupin C1, C1+E, C, C+E starší 18 let nebo D1, D1+E, D, D+E starší 21 let.

 

Ceník profesního školení

 

rozsah školení cena akce
7 hod školení 1.200,-  800,-
35 hod školení 6.000,-  
45 hod školení 9.500,-  
100 hod školení 17.000,- 14.000,-
140 hod školení 22.000,- 19.000,-
185 hod školení 24.000,- 20.000,-
280 hod školení 28.000,- 25.000,-

 

ceny jsou uvedeny vč DPH 21%