Skupina D

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení:

motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Věk: od 24 let

Podmínka: držitelem skupiny B

Výuka:

10 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel

12 hodin : výuka o ovládání a údržbě vozidla

10 hodin : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

2 hodiny : výuku zdravotnické přípravy

4 hodiny : opakování a přezkoušení

Výcvik:

14 hodin : výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Zkouška je rozdělena do 3 částí:

- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - test na počítači - e-testy

- zkouška z ovládání a údržby vozidla - 4 otázky

- zkouška z praktické jízdy