Skupina C

eurocargo

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení:

motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Věk: od 21 let

Podmínka: musí být držitelem skupiny B

Výuka:

3 hodiny : výuka předpisů o provozu vozidel

3 hodiny : výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina : výuku zdravotnické přípravy

1 hodina : opakování a přezkoušení

Výcvik:

18 hodin : výcvik v řízení vozidla

4 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška je rozdělena do 3 částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - test na počítači - e-testy

zkouška z ovládání a údržby vozidla - 3 otázky

zkouška z praktické jízdy