Skupina C+E

euroaobermaierce

Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje k řízení:

jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem)
platí i pro skupinu B+E a pro skupinu D+E , pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Věk: od 21 let

Podmínka: držitel řidičské oprávnění skupiny C

Výuka:

1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina : výuku zdravotnické přípravy

1 hodina : opakování a přezkoušen

Výcvik:

8 hodin : výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška je rozdělena do 3 částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - test na počítači - e-testy

zkouška z ovládání a údržby vozidla - 3 otázky

zkouška z praktické jízdy