Skupina B

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

- motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče;ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšuje 750  kg

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

- vozidel zařazených do sk.A1 s automatickou převodovkou

Řidičské oprávnění skupiny B - v rozšířeném rozsahu (B96) opravňuje k řízení

- motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče;ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

- převyšujících 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg

Cena B 96 - 2.900,-

Věk: od 18 let

Výuka:

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

Výcvik:

28 hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

1 hodina = 45 min

Výcvik si plánuje žák sám podle svých časových možností na e-plánování. Žák může absolvovat dvě vyučovací hodiny výcviku v jeden den.

Výcvik je prováděn na výcvikových autech Škoda Fabie

Zkouška je rozdělena do 2 částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - test na počítači - e-testy

zkouška z praktické jízdy

fabie3dohromady