Skupina B+E

 

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení:

jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla o největšípovolené hmotnosti nepřevyšující 3 500kg

Věk: od 18 let

Podmínka: musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B

Výuka

1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina : výuku zdravotnické přípravy

1 hodina : opakování a přezkoušení

Výcvik

8 hodin : výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

1 hodina = 45 min

Zkouška je rozdělena do 2 částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - test na počítači - e-testy

zkouška z praktické jízdy

Cena: 4.000,- Kč vč. DPH 21%