Skupina AM

suzukyama1

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení:

mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km.h

dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšující 50cm3 nebo s výkonem nejvýše 4kW

tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšující 50cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšující 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Věk: od 15 let

při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce na žádosti o řidičské oprávnění

Výuka:

4 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

Výcvik:

13 hodin: výcvik v řízení vozidla

1 hodina: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

1 hodina = 45 min

Zkouška je rozdělena do 2 částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - test na počítači - e-testy

zkouška z praktické jízdy