Skupina A2

kawacernaa

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení:

motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

Věk: od 18 let

Druhy výuky a výcviku :

- základní

- doplňující

Základní výuka a výcvik:

Výuka:

4 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

Výcvik:

13 hodin: výcvik v řízení vozidla

1 hodina: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

1 hodina = 45 min

Zkouška je rozdělena do 2 částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - test na počítači - e-testy

zkouška z praktické jízdy

Doplňující výcvik a zkouška:

pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1

Výcvik :

2 hodiny: výcvik v řízení

Zkououška se zkláda pouze z praktické jízdy.