Skupina A1

suzukyama1

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení:

- lehké motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW se zdvihovým objeme spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
- tříkolová motorová vozidla o výkonu  nejvýše 15 kW.

- čtyřkolky - řičidšké oprávnění udělené pro sk. A1, opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400kg a se zdvihovým objeme spalovacího motoru do 125 cm3 (je možné jen na území ČR - nebude zápis v ŘP)

Věk: od 16 let

do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce na žádosti o řidičské oprávnění.

Výuka:

4 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

Výcvik:

13 hodin: výcvik v řízení vozidla

1 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

1 hodina = 45 min

Zkouška je rozdělena do 2 částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - test na počítači - e-testy

zkouška z praktické jízdy